Zatrudnianie cudzoziemców

man in black t-shirt and blue denim jeans holding shovel

Jeżeli myślisz, aby zatrudnić w swojej firmie cudzoziemców, warto się zastanowić przed tym nad pewnymi kwestiami: nad jego statusem, zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pracę sezonową, procedurą oświadczenia, obowiązkami pracodawcy, legalne zatrudnienie. Te wszystkie kwestie muszą być sprawdzone, aby nie mieć potem kłopotów, zwłaszcza włączając w to bezpieczeństwo.

Status cudzoziemca jest ważny, ale jeżeli ma obywatelstwo Polskie, lub jest z kraju członkowskiego z Unii Europejskiej, to nie musisz tak naprawdę dużo sprawdzać. Równie ważne jest to, że wśród cudzoziemców należy tworzyć podział – na te osoby, które legitymują się obywatelstwem dawnych Państw członkowskich w Unii Europejskiej, tzn.: Szwajcaria, Islandia, czy Norwegia, Mołdawia, Gruzja, oraz na pozostałych cudzoziemców. Jest taka zasada, ponieważ pełni ważną funkcję w tzw. procedurze oświatowej w zatrudnieniu cudzoziemca.

Natomiast podstawowym warunkiem jest również to, aby ubiegać się o zezwolenie cudzoziemca na pracę. Mają one specjalne oznakowania, w kategorii gastronomicznej jest oznaczane literą ,,A’’, natomiast do pracy sezonowej ,,S’’. Pierwsze uprawnienia do rozpoczęcia pracy obcokrajowca na terenie Polski, jest zezwolenie na nią do trzech lat, bez znaczenia jaka będzie to wykonywana praca. Z takim wnioskiem należy się udać do wojewody przez potencjalnego pracodawcę, który musi zagwarantować takie wynagrodzenie, które jest podobne do innych. Jednakże, jeśli chodzi o pracę sezonową, w skrócie ,,S’’, zasady są wręcz takie same. Cudzoziemiec ma prawo wziąć udział w takiej pracy na około 9 miesięcy w roku, jeżeli jest udowodnione, że to praca sezonowa.

Natomiast zdarzają się przypadki, że obcokrajowiec w momencie ustalania decyzji i wystawienia wizy, nie znajduje się jeszcze w Polsce. Wtenczas jest wydawane zaświadczenie, które pozwala na to, by dostał on pozwolenie na pracę i określony czas na przebywanie w Polsce w celu podjęcia takiej branży. Wtedy Powiatowy Urząd pracy ma możliwość wysłać powiadomienie do odbiorcy, wcześniej informując, że cudzoziemiec może podjąć się pracy sezonowej w okresie 9 miesięcy, posiadając wizę.Takie sprawy trzeba załatwić jak najszybciej, ponieważ jeżeli zatrudniasz takiego pracownika, pomimo że nie ma zezwolenia i obywatelstwa Polskiego, grozi mu i zarówno Tobie 30 000 zł kary.

Pracodawca, tak jak z innymi, musi podpisać obowiązkowo umowę o pracę ze swoim pracownikiem, w języku dla niego zrozumiałym.Ale to nie koniec. Obowiązkiem pracodawcy jest również zameldowanie takiego pracownika, posiadając przy tym jego wizę, najlepiej w kopii, która może się przydać do momentu zatrudnienia cudzoziemca. Obowiązują go także zapewnienia odnośnie ubezpieczeń zdrowotnych, uzyskanie książeczki sanitarno – epidemiologicznej. Zawieranie umowy powinno podobnie przestrzegać tak, jak u naszych rodaków, zapewniając chociażby minimalną krajową.

Dodaj komentarz