Reklamowanie kancelarii adwokackich

people walking on grey concrete floor during daytime

Każdy, kto tylko chce coś osiągnąć w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, musi oczywiście tę działalność umiejętnie, stale i aktywnie promować. Nie zawsze jednak jest to tak zupełnie możliwe. Oczywiście każdy adwokat, gdyby tylko mógł, wyłożyłby niemałe pieniądze na udaną i przemyślaną kampanię reklamową i chętnie nawiązałby współpracę z agencją, która pozyskałaby dla niego wielu nowych klientów, jednakże problem jest taki, że nie wolno mu tego robić, a przynajmniej nie wolno mu tego zrobić bez złamania przepisów.

Kodeks Etyki Adwokackiej jasno wskazuje na to, że adwokat ma prawo informować o świadczonych usługach, ale nie ma prawa ich reklamować. A niestety nieraz trudno jednoznacznie stwierdzić, co jest jeszcze obiektywnym i ogólnym opisem firmy, a co już wchodzi w rolę zwykłej reklamy. Granica jest cienka, a nie wolno jej przekroczyć. Z tego względu sposób informowania o prowadzonej kancelarii adwokackiej musi być naprawdę dokładnie przemyślany, a każdy jego szczegół – zaplanowany. W przypadku tak ważnych spraw nie wolno działać spontanicznie. Grozi to niestety wykonaniem akcji będącej poważnym naruszeniem przepisów, których adwokaci w żadnym wypadku nie powinni łamać, zwłaszcza z uwagi na posiadany tytuł.

Nie jest jednak prawdą, że kancelarie adwokackie w żaden sposób nie mogą się promować. Muszą po prostu uważać na to, jak to robią. Pewnych działań w ogóle nigdy nie mogą podejmować, ale to nie oznacza, że wszystkie narzędzia reklamowe stają się dla nich zupełnie niedostępne. Akurat adwokaci wiedzą zresztą najlepiej o tym, w jaki sposób omijać przepisy. Jeżeli tylko trochę pokombinują, szybko odkryją, jak mogą się promować, by jednocześnie nie podpaść wyższym organom władzy. Kancelaria adwokacka na pewno może wykorzystać do swoich celów content marketing, czyli różnego rodzaju wartościowe treści, które będzie umieszczać na własnej stronie internetowej.