Co jest ważne przy zakupie polisy AC?

man writing on paper

Należy wiedzieć, że polisa autocasco powinna zagwarantować ochronę naszego auta w każdej awaryjnej sytuacji. Przed zawarciem umowy powinniśmy więc brać pod uwagę nie tylko jej cenę, ale także zakres ubezpieczenia. Najistotniejsze punkty umowy AC, to:

a). zakres terytorialny ubezpieczenia – podstawowa ochrona może obejmować wyłącznie obszar Polski. Natomiast już za jej rozszerzenie poza granice naszego państwa czasami trzeba dopłacić.

b). suma ubezpieczenia – jest to kwota, do jakiej towarzystwo odpowiada za szkodę. Warto wiedzieć, że jest ona szczególnie ważna po kradzieży samochodu (za wypłacone odszkodowanie powinniśmy kupić auto tej samej klasy co utracony).

c). katalog zdarzeń, od jakich chroni polisa – należy wiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe oferują AC w formule „all risks” (czyli od wszystkich zdarzeń, oprócz wymienionych w wyłączeniach od odpowiedzialności) lub „od ryzyk nazwanych” (ochrona wyłącznie od wybranych zdarzeń).

d). sposób likwidacji szkody – towarzystwo może rozliczyć szkodę na podstawie kosztorysu (wypłaci odszkodowanie na konto) lub zorganizować naprawę w warsztacie.

e). udział własny – jest to wartość, o jaką zostanie pomniejszone odszkodowanie. Wniesienie do umowy AC udziału własnego obniża cenę polisy, jednak może pozbawić nas możliwości likwidacji szkód małej wartości.

f). rodzaj części użytych do naprawy auta (oryginalne lub zamienniki).

Ponadto warto abyśmy zapytali o możliwość uzyskania dodatkowego rabatu. Oprócz zniżek za bezszkodową jazdę, niektóre firmy oferują dodatkowe upusty, na przykład za płatność kartą kredytową czy zakup ubezpieczeń w pakiecie.

Dodaj komentarz