Jak i dlaczego przeprowadzić diagnozę finansową swojej firmy.

person using laptop

Diagnoza finansowa jest kompasem do kierowania firmą. Pozwala to określić swoje mocne i słabe strony oraz uzyskać dokładny obraz sytuacji. Czy jesteś właścicielem firmy, który nie ma wglądu w sytuację finansową swojej firmy? Czy masz trudności w komunikacji ze swoimi partnerami finansowymi? Nie widzisz już, jak poprawić rentowność swojej firmy? Czas więc zrobić krok do tyłu i przeprowadzić finansową diagnozę swojego biznesu!

Na czym polega diagnoza finansowa?

Diagnoza finansowa opiera się na historycznej analizie sprawozdań finansowych firmy. Diagnoza ta pozwala nam na badanie ogólnych wyników przedsiębiorstwa w czasie i w odniesieniu do jego konkurentów, ponieważ zawsze obejmuje:

  • porównanie wyników firmy z wynikami innych firm z tej samej branży;
  • identyfikację trendów finansowych firmy.

Eksperci finansowi opracowali szereg wskaźników, które ułatwiają tę analizę. Każdy z tych wskaźników podkreśla inny aspekt ogólnej wydajności firmy.

Przykładowo.

  1. Wskaźniki rentowności analizują marżę osiąganą przez firmę.
  2. Wskaźniki aktywów analizują efektywność zarządzania aktywami firmy i koncentrują się na badaniu aktywów trwałych, zapasów i należności handlowych.
  3. Wskaźniki struktury finansowej oceniają strukturę finansową i patrzą na przykład na stosunek zadłużenia do kapitału własnego lub stosunek zadłużenia długoterminowego do zadłużenia krótkoterminowego.
  4. Wskaźniki płynności oceniają krótkoterminową wypłacalność przedsiębiorstwa i pozwalają odpowiedzieć na następujące pytanie: czy przedsiębiorstwo posiada wystarczające przepływy pieniężne, aby sprostać zobowiązaniom, które stają się wymagalne w krótkim okresie czasu i w ten sposób uniknąć zaległości w płatnościach?

Diagnoza finansowa: kompas.

Celem diagnozy finansowej jest analiza teraźniejszości i przeszłości. Analiza ta ma wiele zalet.

W szczególności.

1. Skuteczny dialog z partnerami finansowymi.

Sporządzenie diagnozy finansowej daje Ci możliwość spojrzenia na Twój biznes z tej samej perspektywy, co Twoi partnerzy finansowi. W rzeczywistości jest bardzo prawdopodobne, że na przykład Twój bankier już przeprowadził taką diagnozę. Będzie on również wykorzystywał je jako podstawę do podejmowania decyzji o finansowaniu. Ten krok sprawi, że będzie Ci o wiele łatwiej przekonać ich, ponieważ przyjmiesz ich język i słownictwo. Będzie on również pewien, że opanowałeś wszystkie aspekty swojej działalności.

2. Dokonanie korekty dalszego rozwoju.

Przestudiowanie wskaźników i porównanie ich z danymi dla danego sektora pozwoli Ci na zdefiniowanie sposobu poprawy wydajności. Na przykład, analiza wskaźników zarządzania aktywami pokazuje, że średni czas płatności klienta jest znacznie wyższy niż średnia dla Twojego sektora. Te dłuższe terminy płatności mogą wskazywać na złe zarządzanie fakturami lub złą politykę warunków płatności. Szybkie podjęcie działań naprawczych pozwoli na szybsze ściąganie faktur i zmniejszenie kosztów finansowych.

3. Spojrzenie w przyszłość.

Analiza wskaźników pozwala również na przewidywanie przyszłości. Menedżer może, w rzeczywistości, opierać się na analizie trendu wskaźników i na standardach swojego sektora działalności w celu wykrycia ryzyka wypłacalności i rentowności swojej firmy. Analizy te może również wykorzystać do tworzenia prognoz finansowych.