Terminal. Jak zapłacić blikiem?

shallow focus photography of person holding smartphone

Rozwój nowych technologi z impetem wkracza w życie przysłowiowego Kowalskiego. Pierwszymi instytucjami, które na szeroką skalę wprowadzają nowinki technologiczne do codziennego życia są banki. Powszechność dostępu do sieci to główny motor postępu.

Banki wiodą prym w edukacji technologicznej społeczeństwa. Dzieje się tak przy okazji wprowadzania nowoczesnych technik obsługi klienta. Popularność i wszechobecność w użyciu smartfonów sprzyja wprowadzaniu nowinek do życia codziennego.
Jeszcze niedawno wydawało się, że uniwersalność transakcji bezgotówkowych możliwa jest tylko za sprawą bankowych kart płatniczych. Dziś coraz popularniejsze staje się płacenie smartfonem. Wykorzystywanie smartfonów do operacji bankowych umożliwia system płatności mobilnych BLIK.

Co to jest BLIK?

Mobilny system płatności opracowany przez polskie banki. Płatności mogą być realizowane poprzez smartfony. Specjalna aplikacja zainstalowana w smartfonie umożliwia szybkie połączenie z bankiem i z własnym rachunkiem rozliczeniowym. Dzięki aplikacji możliwe jest dokonywanie transakcji płatniczych w sklepach stacjonarnych, internetowych, wypłaty i wpłaty w bankomatach. Dzięki szybkiemu połączeniu międzybankowemu możliwe jest także wykonywanie przelewów na różne konta.
Z usługi tej mogą korzystać klienci banków, które udostępniają ten rodzaj operacji finansowych. W Polsce większość banków w ramach swoich usług oferuje usługi mobilne.


Pospay Online już w sprzedaży. Zobacz: https://pospay.com.pl/


Jak działa BLIK?

Do wykonania płatności za pomocą aplikacji BLIK niezbędny jest smartfon i terminal płatniczy przystosowany do tego rodzaju operacji. Bank obsługujący aplikację mobilną udostępnia ją swoim klientom. Aplikacja pobierana jest na smartfona. Aby transakcje były możliwe do realizacji, aplikację mobilną musi również posiadać akceptant transakcji. Jeśli te warunki są spełnione można dokonywać transakcji za pomocą smartfona.
Transakcje w systemie BLIK wymagają:

  • wygenerowana 6 cyfrowego kodu w przedziale 0-9 cyfr
  • kod następnie jest wprowadzany na urządzeniu akceptanta, może to być terminal, bankomat, strona internetowa
  • autoryzację wykonuje elektronicznie agent rozliczeniowy łącząc się z Polskim Standardem Płatności
  • Polski Standard Płatności weryfikuje kod, identyfikuje bank, przekazuje transakcję do autoryzacji w banku
  • bank wykonuje autoryzację
  • po wykonaniu wszystkich potwierdzeń odpowiedź wraca finalizując transakcję
    Cała operacja zajmuje kilkanaście do kilkudziesięciu sekund.

Przed dokonaniem płatności w systemie BLIK należy upewnić się czy możliwe jest skorzystanie z tego rodzaju płatności. Co prawda większość, zwłaszcza dużych placówek handlowych, powszechnie korzysta z terminali wyposażonych w aplikacje mobilne.