Co lepsze dla firmy kredyt czy leasing?

person using phone and laptop computer

Większość firm na pewnym etapie rozwoju potrzebuje dodatkowych środków związanych z finansowaniem swojej działalności. Najlepszym sposobem na realizacji inwestycji jest korzystanie z wypracowanych zysków. Kapitał obrotowy jako główny motor funkcjonowania przedsiębiorstwa powinien być zawsze wykorzystywany do zaspokajania bieżących potrzeb firmy. Co zrobić kiedy rozwój jest niezbędny, a kapitał firmy nie pozwala na jego sensowne zaspokojenie. Wtedy warto sięgnąć po zewnętrzne finansowanie. Często w takiej sytuacji rodzi się dylemat: kredyt czy leasing?

Kredyt- co warunkuje jego otrzymanie?

Wszystko zależy od ogólnej kondycji finansowej firmy. Jeśli przepływy pieniężne przebiegają prawidłowo i bieżące działanie jest zabezpieczone, a rozwój wymaga inwestycji, kredyt może być dobrym rozwiązaniem.
Aby uzyskać pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego niezbędne jest posiadanie zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa firmy oceniana jest na podstawie osiąganych wyników finansowych. Jeśli zysk pozwala na zaspokojenie bieżącej działalności, a nadwyżka daje pewność spłat rat kredytowych, wniosek uzyska aprobatę. W przeciwnym wypadku nawet przy zastosowaniu zabezpieczenia spłaty kredytu, wniosek zostanie odrzucony.
Firma ubiegająca się o kredyt musi wykazać się odpowiednim stażem na rynku. Ponad to niezbędne jest, aby po jej stronie nie występowały żadne zaległości finansowe, zwłaszcza podatkowe czy związane z ubezpieczeniami społecznymi. Jeśli takie istnieją bank odrzuci wniosek kredytowy. Przedmioty zakupione na kredyt nie są własnością banku stanowią jedynie zabezpieczenie na wypadek niewywiązywania się ze zobowiązań kredytowych.

Leasing – co warunkuje jego otrzymanie?

Wymagania związane z uzyskaniem leasingu są nieporównywalnie mniej rygorystyczne w porównaniu do wymogów banku. Firmy nawet z niewielkim stażem na rynku i posiadające odpowiedni obrót, mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o leasing. Firmy leasingowe podczas całego czasu trwania umowy są właścicielami leasingowanego przedmiotu. Wraz z końcem umowy, przedmiot leasingowany, może zostać wykupiony przez leasingobiorcę za określoną w umowie kwotę. Nie ma obowiązku wykupu, rozwiązanie to jednak jest rzadko praktykowane. Firmy leasingowe nie wymagają zaświadczeń z urzędu skarbowego oraz ZUS, wystarczą jedynie oświadczenia właścicieli firm. Odstępstwem od tych zasad mogą być jedynie wnioski o leasingowanie bardzo kosztownych przedsięwzięć, kiedy ich wartość przekracza kwotę powyżej 1 000 000 zł.

Kredyt czy leasing – co jest bardziej korzystne?

Kredyt bankowy jak i leasing są formą finansowania określonego zamierzenia, o które ubiega się firma. Otrzymanie kredytu wiążę się z wieloma kryteriami, które należy spełnić chcąc go otrzymać. Procedury bankowe mogą trwać dość długo i często wymagają wielu dodatkowych dokumentów poza standardowymi dołączanymi do wniosku.

Leasing jest bardzo uproszczoną formą otrzymania finansowania zakupu wskazanego przedmiotu. W wielu przypadkach wymagane jest wypełnienie odpowiedniego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, aby podpisać umowę. Firmy leasingowe nie są tak rygorystyczne jak banki. Często nie jest wymagany zbyt długi staż na rynku. Procedury w leasingu są bardzo proste: przedmiot leasingu przez czas trwania umowy, aż do pełnej spłaty jest własnością leasingodawcy. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji umowy, leasingowany przedmiot zostaje odebrany leasingobiorcy co nie zwalnia go od konieczności wypełniania zaległych zobowiązań.

Raty leasingowe zapisywane są po stronie kosztów. W przypadku firm będących vatowcami każda rata daje możliwość odpisania podatku VAT. Leasingowany przedmiot nie podlega amortyzacji po stronie leasingobiorcy.

Zakup pożądanego przedmiotu za pieniądze pochodzące z kredytu umożliwia skorzystanie z pełnego odliczenia podatku VAT. Ponadto zakupiony przedmiot może być w firmie amortyzowany. W przypadku opóźnień w spłatach rat kredytowych bank bardziej ugodowo podchodzi do realizacji zaległości. Działania windykacyjne wszczynane są jedynie w ostateczności. Pod tym względem bank wypada zdecydowanie korzystniej niż firma leasingowa.

Decyzja co jest bardziej opłacalne, kredyt czy leasing, powinna być dokładnie przemyślana i dostosowana do potrzeb firmy. Dodatkowo podejmując taką decyzję należy dokładnie ocenić co jest bardziej korzystne w danej chwili dla firmy.