Co to jest RODO?

person using black laptop computer

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych zaczęło obowiązywać w krajach członkowskich Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku. RODO w praktyce nakłada szereg obowiązków na firmy, które przetwarzają dane osobowe. Dzięki wprowadzeniu rozporządzenia klienci zyskują liczne prawa, które pozwalają im zachować swoją prywatność. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, czym jest charakteryzuje się RODO i czy trudno je wdrożyć!


Co to jest RODO?
Przedsiębiorca musi zwracać uwagę na kwestię ochrony danych osobowych, ponieważ rozporządzenie unijne nakłada szereg obowiązków na podmioty gospodarcze. Wśród tych obowiązków znajdują się między innymi:

 • obowiązek powołania inspektora ochrony danych, w których przetwarzanie danych osobowych stanowi podstawę działalności
 • obowiązek informowania o wycieku danych na co przedsiębiorstwo ma 72 godziny i jest zobowiązany do ujawnienia tych informacji pod groźbą kary
 • obowiązek dokumentowania przetwarzania danych osobowych, który oznacza, że przedsiębiorca musi utworzyć rejestr dotyczący tego:
 1. Jakie dane przetwarza.
 2. W jakim celu przetwarza dane osobowe.
 3. W jaki sposób przetwarza dane osobowe.
 4. Przez kogo będą przetwarzane dane osobowe.

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych: https://www.perfectinfo.pl/zglaszanie-naruszenia-ochrony


Prawa Konsumentów w związku z przepisami o RODO:

Każdy konsument ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych, a przedsiębiorstwo musi udzielić mu szczegółowych informacji na temat tego jakie dane na jego temat zostały zgromadzone i przetwarzane
 • przenoszenia swoich danych osobowych i przekazania ich innemu podmiotowi
 • poprawienia danych osobowych
 • bycia zapomnianym, czyli konsument może wymusić usunięcie zebranych informacji na swój temat

Czy trudno wdrożyć RODO w firmie?

Wdrażanie RODO w każdej firmie może przebiegać inaczej, ponieważ przepisy nie określają ściśle sposobu wdrażania. W celu zastosowania się do przepisów o ochronie danych osobowych można znaleźć na rynku gotowe rozwiązania lub zatrudnić specjalistę, który zajmie się całą procedurą i zabezpieczy dane osobowe w sposób zgodny z prawem.


Podwykonawcy a RODO: https://www.perfectinfo.pl/podwykonawcy-w-firmie-a-rodo-co-ich-obowiazuje